Madhesh: State No. 2

nepal

 

 • 20 % Population
 • 3 % Land Area
 • Connectivity Good: Road / Media

 

8 Districts:

Bara, Parsa, Rauthat, Sarlahi, Mahottari, Dhanusha, Siraha and Saptari

 

 

Madhesh in Nepal

madhesh

 • Poor
 • Ignorant
 • Iliterate
 • Underprevileged
 • Underfinamced
 • Marginalised
 • Discreminated

 

ncdi

Hospital

No

Province

District

08

05 + 03

Zonal / Provincial

03

01 (MIHS)

Medical College(Private)

02

00

Madhesh Institute of Health Sciences (MIHS)

01

01

 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको वितरण 

province 2
 

Burden of Disease

burden of disease

 

OPD-Morbidity (Top ten) Shrawan 2075 to Asar 2076

SN

Morbidity

Number

1

Other Diseases & Injuries-PUO(Pyrexia of Unknown Origin)

 

513857

2

Communicable-Water/Food Borne-Intestinal Worms Cases

217945

3

Other Diseases & Injuries-Gastritis (APD)

196115

4

Surgical Problems-Not mentioned Above & Other

180188

5

Skin Diseases-Scabies Cases

173894

6

Other Infected Diseases-Upper Respiratory Tract Infection (URTI) Cases

166044

7

Other Diseases & Injuries-Headache

156408

8

Communicable-Water/Food Borne-Presumed Non-Infectious Diarrhoea Cases

151367

9

Other Infected Diseases-ARI/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI) Cases

141980

10

Skin Diseases-Fungal Infection (Lichen Planus) Cases

134249

 

Health Statistics of Madhesh

health stats madhesh

Progress !

progress

Key Performance Indicator (KPI)

kpi

Percentage of institutional deliveries

SDG-2030 :Target  - 90%

institutional deliveries

Health Facility Deliveries by Province

Percent of live births in the 5-year period before the survey delivered in a health facility

maps1

Under-5 Mortality by Province

Deaths per 1,000 live births for the 10-year period before the survey

maps2

Basic Vaccination Coverage by Province

Percent of children age 12-23 months who have received all basic vaccinations

maps3

Anemia in Children by Province

maps4

Anemia in Women by Province

Percent of women age 15-49 with anemia

maps5

Key gaps in Appropriate Health Care in Madhesh

gaps

LMIC, low- and middle-income country.

Gaps in Health Care Delivery

 • High population density
 • High poverty rate
 • Lack of appropriate health care facility

 

Solution

 • Improve health care facility
 • Health Insurance for all
 • Health workers / Doctors : Perks & Privileges
 • Full Time Health Workers.
 • One Doctor-One Institution.
 • Attractive Salary & Perks.
 • Specialized Services at Provincial / District level
 • Proper resource allocation

 

 

policy

Main Points of Policy Document

बिधमान स्थिती
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २०.४ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने यस प्रदेशको जनघनत्व ५६० प्रतिवर्ग कि.मी. रहेको छ जुन राष्ट्रिय (१८० प्रतिवर्ग कि.मी.) भन्दा बढी हो । यस प्रदेशको कुल प्रजनन् दर राष्ट्रिय (२.३) भन्दा बढी (३.२) रहेको छ । वहुआयामिक गरिवी सुचकांक अनुसार प्रदेशको गरिबी (०.१२७) राष्ट्रिय स्तर (०.२१७)ंंं भन्दा धेरै छ । अनुमानित आयू ७०.४३ बर्ष रहेको देखिन्छ । 

चुनौति
विभिन्न कारणले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल कम रहनु तथा अन्य प्रदेश भन्दा यस प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा साधन सुविधा वाँडफाँड नहुनु पनि यस प्रदेशको लागि एउटा प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ ।

अवसर
जन घनत्व वढी भए पनि समतल भुभाग, आधुनिक संचार तथा यातायातको सुविधा भएको हुनाले सुधारको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने अवसरहरु रहेका छन ।

लक्ष्य

 • सवै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न, 
 • गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुँच र उपभोगमा बृद्धि गरी 
 • समतामुलक, न्यायसंगत र सुशासनमा आधारित जवाफदेही स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने  । 
 • जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ्य साधन तथा सुविधाको उपलब्धता सुनिश्चित्ता 
 • प्रदेश भित्र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई जनाताको सहज पहुँचमा सर्वसुलभ बनाउन अस्पतालहरुको उपयूक्त पूर्वाधार, स्तरवृद्धि र विस्तार गरिने छ । साथै रोगको प्रभावकारी निदान गर्न न्युनतम पूर्वाधार सहितको निदानात्मक सेवा विस्तार गरिने छ । 
 • प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिककोे स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै तोकिएका लक्षित बर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको ब्यवस्था गरिने छ ।
  सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सचालित स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता सुचिश्चित गर्न   प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास््थय शिक्षा, सेवा र अनुसंधानका क्षेत्रमा निजी,  आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिनेछ ।
 • प्रादेशिक अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी ततकाल ३०० वेड भन्दा वढी क्षमताको विशेषज्ञ सहितको शिक्षण अस्पताल तथा प्रदेश स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानकोे रुपमा बिकास र आवश्यकता अनुसार स्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । 
  प्रदेशमा आवश्यकता अनसार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवालाई जिल्ला अस्पताल सम्म विस्तार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ र यस सेवालाई प्रादेशिक अस्पताल सगँ समन्वय गरि सेवा विस्तार गर्न सकिने छ ।