Madhesh Institute of Health Sciences

Janakpurdham,Madhesh Province,Nepal

विज्ञापन सूचना

Madhesh Institute of Health Sciences -म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०३/१२ || -करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/२८ || -दरखास्त फारम || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/१३ || - अन्तरवार्ताको मिति सारिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०७ गते || - लिखित परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जुरुरी सूचना मिति २०८१/०२/०३ || - परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०३ गते || -नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०२/०१ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/३१ गते || -परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२८ गते || -विज्ञापन नं.४६/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२१ गते || -विज्ञापन नं. ४५/०७९/८० र ४७/०७९/८० को परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२० गते ||

Latest News

Madhesh Institute of Health Sciences - प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिंङ्ग भर्ना सम्बन्धि सूचना || -चिकित्सक तथा शिक्षकको पद प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२३ गते || -आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१/०१/२३ गते || Invitation for E-Bids Date : 2080/09/11 || - स्नातक तहका B.Sc. Lab Med. (2nd Batch), BPH (3rd Batch) - 1st Semester र BPH 1st Batch -4th Semester का नियमित परीक्षा तालिका २०८० || - विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/०८/०५ गते || -स्नातक तहका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || -भर्ना लिन हुन बारे सूचना मिति २०८०/०६/३० गते -Invitation for Bids Date: 2080/06/19 || -2nd Year Examination Schedules of Bachelor Level Regular Examination-2023 BNS & B.Sc.Nursing 1st Batch-2nd Year Date: 2080/05/19 || 2nd Semester-End Examination-2080 (2023 AD) Schedules B.Sc.Lab.Med.-1st Batch and BPH 2nd Batch-2nd Semester Date: 2080/05/13 || PCL Nursing भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०८०/०४/१२ गते || BNS & BSN 2nd Batch 1 Year Annual Examination 2023 Date: 2080/04/01 || Supplementary Examination-2023 Date: 2080/03/25 || -भर्ना सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/२६ गते || -जानकारी सम्बन्धमा मिति २०७९/१२/१२ गते || - चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षकको न्यूनतम मापदण्ड मिति २०७९/१२/०८ गते || -अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते || शिक्षकको पद प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/१२/०७ गते || -सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना मिति २०७९/१२/०५ गते || -आधिकारिक आपूर्तिकर्ता (विक्रेता)मा सुचिकृत हुन र दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/१२/०३ गते || -आधिकारिक आपूर्तिकर्ता (विक्रेता)मा सुचिकृत हुन र दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना मिति २०७९/११/२३ गते || -B.Sc.MLT Semester Exam Routine || -BPH First Semester Exam Routine || -खाता नम्बर उपलब्ध गराई दिने बारे मिति २०७९/१०/०४ गते || - नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०६/०५ गते ||
Hon’ble Satish Singh
Chief Minister
Chancellor
chancellor@mihs.edu.np
Hon’ble Shatrudhan Prasad Singh
Ministry of Health & Population  

Pro-Chancellor
pc@mihs.edu.np

Prof. Dr. Ankur Shah 
 Vice Chancellor
vc@mihs.edu.np
Prof. Dr. binod Kumar Yadav

Registrar
registrar@mihs.edu.np

Prof. Dr. Ram Naresh Pandit

              Hospital Director
         director@mihs.edu.np

Dr. Krishna Dev Das

Deputy Director
hospital@mihs.edu.np

Contact Person for admission & Enquiry

 

डा. रामज्ञान यादव 

प्रवक्ता 

Our MoU Partners

Contact Us

Madhesh Institute of Health Sciences 

Janakpurdham, Madhesh Province, Nepal

Email: mihs@mihs.edu.np

Phone:- 041-590867 / 590868

This will close in 0 seconds

English EN नेपाली NE