मधेश स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहेका प्रादेशिक अस्पताल तथा यसै प्रतिष्ठानका नर्सिंग शंकायमा आज मा.जुलि कुमारी महतो एवं प्रदेश सांसद दिपेन्द्र ठाकुर ज्यूद्वारा अस्पतालको अनुगमन तथा निरक्षण गरियो साथै यसै सन्दर्भमा अस्पतालको सम्बर्द्धन तथा सुधार बारे संघ ,प्रदेश सरकार तथा स्थानिय पालिकको माध्यमले पहल गर्ने बाचा समेत गर्नु भयो ।