अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना 

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मणिपाल कोभिड  विशेष अस्पतालको लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको अन्तवार्ता सम्बन्धि सुचना  

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७८/०२/१७ र २०७८/०२/२३ गते यस प्रतिष्ठानबाट मणिपाल कोभिड विशेष अस्पताल संचालनको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि प्रकाशित सुचनाको तपसिल पदको तपसिलको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकोले यो सुचना अहवान गरिएको छ |

२०७८/०३/४ गते अन्तवार्तामा सहभागी उम्मेदवारको सुची

HA List

अन्तर्वाता विवरण 

जनशक्ति माग को विवरण 

२०७८/०२/३० गते अन्तवार्तामा सहभागी उम्मेदवारको सुची

Cleaner / Laundry List

Med. Lab. Tech List 

Admin List

Helper ka. Sa. List

Medical Officer

Consultant

Staff Nurse List

Radiographer List

Anesthesia Technician List

 

अन्तरबार्ता सुची अन्तरबार्ता सुची २

 

नोट :

  • १.       अन्तरबार्ता दिन आँउदा आवश्यक सकल कागजात तथा प्रमाणपत्रहरु अनिवार्य रुपमा लिएर आँउन सुचीत गरिन्छ
  • २. रीत नपुगेको उम्मेदवारहरुको अन्तर्वाता लिने छैन
  • ३. थप जानकारीको लागी ९८०१६५२१४३ मा सम्पर्क गर्नु होला ।